Kabaret Afera - Skład

A to jedyni krajowi aferzyści, których nazwiska nie kończą się kropką po pierwszej literze:← Rafał Piechota← Sławomir StawnyMichał Kocurek →← Piotr Rychter


←Przemek Mazurek

(okazjonalnie/od czasu do czasu/w piątek nie mogę, bo dzieci...)

Zamknij